Logo
.
...Data sabato 13 luglio 2024
...Visite ad oggi 952586  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:La lingua locale: testi e voci
   
L'Immaginario aliese, by Didacus_3
 
nr. d'ordine 1

Aliaeolian Energy


Sciuscia a la chiazza ch'è nna meravigghia,

lu paisi di Lalia 'un àvi abbientu,

mi pari espostu a tutti li correnti

e in ogni zona cci pò cchiù di un vientu.

Nni la Chiazza cci pò la tramuntana,

e si, d'estati, lu vientu ti spagghia,

nni la mmirnata, stattìnni a la larga,

tranni ca nun ti truovi un agnunieddu

cuom'a chiddu unni nascì lu zzì Giurlannu…

A Santa Rusulia, genti 'nghirriusa,

e ti nn'adduni di cuomu ti parra,

di cuomu camina e cuomu posa,

cci puonnu Sciroccu e Catanisa,

e, s'è stasciuni, sta' nna lu dammusu,

se 'nveci è mmiernu, statti a lu stravientu...

Nna lu nobbili quartieri di lu Chianu,

aria di granni incontri culturali,

cu Tirminisa e cu Cifalutana

si t'intrallazza la Palermitana,

si fira ca cci isa li vistini

a fimmineddi, monaci e parrini,

tantu ca ora indossanu, concordi,

Jesus jeans, pi ogni evenienza...

Sciuscia vientu di suli senz'abbientu,

senza 'mpirugghi, senza sfinimienti…

Mentri, s'è Prizzitana o è Pruvenza,

nun c'è rispiettu, nun c'è rivirenza,

né lavuranti, né gghiuornu di festa..

Lassa stari Matrici e Rabbatieddu,

ca c'è un tracchiggiu d'almenu sei vienti…

E quannu iucava a l'acìtu catusu,

nna lu me' bieddu Chianu di la Chiesa,

mi carricava la tramuntana,

e s'arrivava un marzapanieddu

e mi pigghiava pi lu funnamientu

tra du' cantuna mi facìa vulari

Tantu ca li cumpagni cchiù siusi

li iammi mi rumpìanu, gridànnumi

-Inchiti di petri li sacchetti

di ssi causi curti di vigogna

e ssi scarpini di li uottu iorna,

attìa chi curri cu tanta lena,

ed Eolo ti porta, senza speranza,

"non che di posa ma di minor pena"

(versu quarantacincu, Cantu quintu,

lu Nfiernu di l'amanti sfurtunati,

di la furtura eterna affurturati).


Didacus
__________________________

nr. d'ordine 2

John Wind


Friddu lu cielu, asciuttu lu matinu,

cuomu la burnìa, ora vacanti,

unni, lu meli, la nanna, mittìa,

cu tutta la vrisca, ca lu nannu,

a l'amata Rusina purtava,

e d'iddu eranu rosi e puncigghiuna,

la vuci, di cori, di lu Vientu,

chi invita a nozzi lu cavaddu biancu,

cu imenta bianca, a mo' di Biancanivi ,

l'aria ti tagghia cu lu diamanti

chi lu vitru 'ntaccava , pi' l'infissi,

la manu ritta di lu Zzì Pippinu,

cuomu, cu lu cutieddu, mortadella,

e lu suli, acchianannu pi' li spaddi,

sciaqquati e friddi, di sta matinata,

tu viri ca un nitritu t'intinnìa

e nnì dda cubba di cielu si stampa,

cuomu nna lu cori di li viesti,

cu puzza d'arsu, un BA si stampava,

davanti a la firrarìa di li Firrara,

chi pristavanu, a Pietru, a lu Signuri,

nni La Santa Simana di Passioni,

e di firraru nni facianu Apuòstulu

e atturi, ca 'un c'è pari, di Martuoriu,

nni li iorna, luntani, di la merca

ca, d'agr'e duci, lu sapuri ànnu…


Didacus
__________________________

nr. d'ordine 3

A Beccaficu on Facebook?!...


Ora ca va lu tiempu ad agghiurnari

e trova lu viersu di barattari

niuru ginisi cu ramu e oru,

tu sienti, allegra, la cincia sganciari

quattru, se', noti, intunati, d'amuri,

un sulu strunziddu fora rinali...

Ma d'unni spunta, ma d'unni veni,

è beccaficu o cinciallegra,

scura a Li Timpi o a La Intera?!...

Idda lu sapi ca va circuliannu…

Ia, mentri, nni la Web, ciciddiava,

grazzi a lu beni chi nni nni veni,

nni 'na friddusa iurnata di innaru,

'un vaiu a viu ca sta zincaretta

accussì nica e china di vita,

àvi lu niru nni la filinia,

with the clip of its sound!

Ia, quannu sientu the real Fig Pecker,

signu sicuru of changing weather,

fazzu cantari la virtuali,

ca Tit Mouse si fa chiamari

(cci voli un poco di buttanìsimu!..),

cu 'na 'nfilata di lu me' mouse.


Didacus
__________________________

nr. d'ordine 4

Deep roots..!

(From Pollina to Alia, one-way)Avìa un nannìculu ch'era di Pollina,

e fu addattatu di la Madonna,

la Bedda Matri Maria di Li Grazzi,

di marmu bbiancu, lu piettu e la facci,

c'a li nutrichi di li Madonìi

latti, dispensa, in granni abbunnanza

a Servu sua e a Vossignorìa,

ormai, di lu milli e cincucientu.

Di Pollina, vinni, senza iuvenchi,

versu la mità di l'Ottucientu,

e di picciuttieddu, nna li 'Ucciuna,

(nun cci mancava spirtizza e baldanza!),

passà a patruni e sociu di mànnira,

e fu superiuri di manu manca,

'nna lu 'Ratorio di la Madonna.

Senza arrivari, nna menu di un 'nnenti,

cci rumpì lu scaluni a Li Chimienti,

quantu cci dissiru:Chi bieddu iencu!..

Lu nannìculu, 'Gnaziddu Gencu,

la nannìcula, Antonia Chimentu,

nni la bella funzioni di li nozzi,

davanti a la Madonna di li Grazzi,

Patri Runfola, lu ministranti,

cci dissi a l'aricchi, lu sposu a la sposa,

arrussicannu fin'a la mirudda,

idda, cu li caldacci, nna lu cuoddu…:

'Un c'è bisuognu d'irininni a Pòllina,

pi fari sbummari li bullittuna,

vera raggiuni di lu nostru amuri,

cuomu nni dissi lu Beneficiali,

picchì puru all'Alia c'è Maria Matri,

chi nni l'addeva e nni li nutri…


Didacus
__________________________

nr. d'ordine 5

Alia, al-Alia!..


Alia, la alta, ti chiamà l'Idrisi,

geografu-poeta, mussulmanu,

quannu di l'Alia scoprì Lu Casàli

e, tutt'attuornu, lu Barbacani,

Lìlici, Pirnici, Rabbatieddu,

di 'na lu Chianu di lu Zaccanieddu,

mentri, pi lu stratuni cunsulari,

di Gibilrossa a Muncibieddu iava,

cu varva niura, c' 'un sapìa varvieri

e testa fasciata di friscu di lana,

di lu culuri di la zafarana

E 'un era Sàlem e mancu l'Osàma,

Salidàn, né l'Aljazàri,

era l'Idrìsi Allah Muhammàd,

sinceru amicu di Re Ruggeru.

Alia, la alta, ti chiamà Giardina,

poeta picuraru futurista,

patruni e cumpagnu cu Marinetti,

quannu, pi' li muntagni di Godranu,

guardannu piecuri e loggi cunsannu,

uocchi di lince e nasu di pipìu,

Alia, ti scoprì, di supra Busàmmara

Un gnuornu all'Alia, in nuvena, viniennu,

cu piecuri, zubbu, cazza e quarara,

nni ddi rampanti di lu zzi Giurlannu,

Alia, la alta, arrieri, ti chiama,

forsi ispiratu di un conu-gelatu,

chi s'assuppàu, cu vera passioni,

e nun fu scienza, ma intuizioni,

ch'è, pua, 'na forma di conoscenza,

cuomu ni dici Cruci Binidittu,

nni li so' estetici speculazzioni.

Alia, la alta, ti chiama stu chistu,

sulu, ispiratu d'amuri schiettu,

chi veni di lu funnu di lu cori,

ca nni sti tiempi di granni duluri,

pi la tragedia di li Tween Towers,

batti a lu circu e batti a lu timpagnu

e un sapi s'è alisi o mussumulisi,

e paci vulissi pi' tuttu lu munnu

sub umbra alàrum di Dominiddìu,

e si chiamassi cuomu chi sia:

Allà, Elì, Javè, Emanueli:

nomi diversi, radìci comuni,

pi' significari a un sulu Diu

chi cuva e ama li so' criaturi.


Didacus
__________________________

nr. d'ordine 6

All you need is…Alia


Old Marriage

Signu d'amuri lavàriti li pieri,

duoppu chi t'arridduci d'in campagna,

nni ddi sirati di friddu attassusu,

ca li to' pieri di gghiacciu mi pàrinu

quannu nna lu vacili ti li miettu,

cu acqua caura e anticchia di sali…

E li to' ruòsuli rosi mi pàrinu

e galli mi pàrinu li caddi

di li chianti di li to' pirazzi

e l'ansàri mi pàrino galli,

prima ca la pignata quarquarìa,

pi' sèrviti la pasta cu li cavuli.

Real Godsend

Nun c'è bisuognu d'arrusciaturi,

c'é lu Signuri c'arruscia li rosi…

Arruscia la salvia, arruscia la menta,

ca, si cci manca, nun sunnu frosci,

li peri di puma, li peri di pira,

peri di cavulu e cavulina,

cu tuttu lu club di li Cruciferi,

ca dici ca fannu un beni di mòriri…

Composite Style Zaffinu

Di salnitro fiori, ori ed odori,

in questa primavera miocenica

di pietr'Aspra e d'arenaria,

con fossili di conchiglie e gramigne

e vivi e vegeti Umbilica Pendula,

Aricchi di vecchia o di parrinu?!...


Didacus
__________________________

nr. d'ordine 7

At Alia a Bagnascos' masterpiece


Approaching March and Spring,

I see Bagnascos ' piece,

really, the masterpiece,

a strong, wild, pear,

Saint Joseph and Child

(a little-great Church,

a little-great town

of these last centuries),

reviving on high altar…

Sweeter and sweeter,

the eyes of Patriarch,

while looking at Jesus…

A Father, a young Son,

softly, hand in hand,

tenderly, side by side…

I see the strong tree

of a wild pear,

in bloom, coming spring,

strengthening its roots,

in our pleasant country,

so well Alia's love,

so well Alia's faith…

Approaching March and Spring,

I see the Virginieddi,

Joseph, Virgin, Jesus,

around head, aureoles,

walking through the streets…

Sfincios, fried cardoons,

Cannola, cassateddi,

oranges, wild finuocchi

cu pasta cu li sardi,

on Virginieddi tables,

(I see, I feel, I sniff),

approaching March and Spring…


Didacus
__________________________

nr. d'ordine 8

At Brown Friar's Caves


C'è 'na stanzia a la via pi lu Munti,

d'ùnni arìa l'Eroe dei due mondi,

di furnàca, addutata e furnu a lligna;

'na bedda gghiuttena di petra di rina

e 'na zaffinata, a la saracina…

Un fumu lientu, chi s'agghiummarìa,

nesci pi' fora e 'nna ll'ariu si perdi…

-Amunìnni, ca Ninu famìa,

prova lu furnu, lu cielu abbianchìa,

metti erva bianca, ramagghia, a manati,

prova lu furnu pi li so' amati,

iunci inestra e rami di uscigghia

e pensa pi la matri e pi li figghi,

metti lìlici e spini d'alastru,

c'è cu talìa e si la viri di l'àstricu,

iunci siccumi di salvia e amenta,

l'amuri allenta, lu cielu 'nchiarisci:

'Nfurnamu lu pani? 'Nfurnamu lu pisci?

'Nfurnamu l'agnedda o la facci di vecchia?

Lu cacaniru, ca è amminzigghiatu,

vulissi tutti li zzì a la latata…

Lu furnu è prontu, l'azienda avviata!..

Lu furnu è biancu, canta la cucca,

in cincucientu, un po' taci maci,

sapiti, cu arriva? La Lena Cook:

àvi 'na recipe e 'na fascidduzza,

fruttu di li smunciuti di Bacuccu:

- Just to starting the massarìa!

- Oh, farm,, oh , grange, diri vulìa...

Pie, cu ricotta! dici la bedda,

ca è, pua, sputata, la nostra vastedda…


Didacus
__________________________Vai alle altre raccolte:
Waiting rain_Didacus
L'immaginario aliese nella poesia_1
L'immaginario aliese, by Didacus _11
L'immaginario aliese nella poesia_2 L'immaginario aliese, by Didacus _12
L'immaginario aliese, by Didacus _1 L'immaginario aliese, by Didacus _13
L'immaginario aliese, by Didacus _2 L'immaginario aliese, by Didacus _14
L'immaginario aliese, by Didacus _4 L'immaginario aliese, by Didacus _15
L'immaginario aliese, by Didacus _5 L'immaginario aliese, by Didacus _16
L'immaginario aliese, by Didacus _6 L'immaginario aliese, by Didacus _17
L'immaginario aliese, by Didacus _7
L'immaginario aliese, by Didacus _18
L'immaginario aliese, by Didacus _8 L'immaginario aliese, by Didacus _19
L'immaginario aliese, by Didacus _9

L'immaginario aliese, by Didacus _10

 
     
Edizione RodAlia - 01/09/2010
pubblicazione consultata 4389 volte
totale di pagine consultate 889125
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -