Logo
.
...Data lunedì 26 febbraio 2024
...Visite ad oggi 929492  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti sociali, in genere
   
SICILIAN MEMORIES_32
by Gioacchino Todaro
 

 immagine allegata

LE POESIE DELL 'ALIESE GIOACCHINO TODARO
recitate dallo stesso Autore

 A GESU' BAMMINU
(ppi lu coronavirus) 

Oh Gesu’! Gesu’ Bamminu,

scinni cca, dacci ‘na manu

a cummattiri ‘stu “ Viru “

ca, ppì d’iddu, c’è cu mori!

 

Scansa tutti dal perigliu,

Tu, ca d’Iddu, si So’ figliu,

da ‘stu mali ch’eni scuru

a lu munnu tuttu ‘nteru.

 

Nu’ badari a li piccati,

ch’u’ ci sunnu pirdunati;

ppì l’amuri ch’ha a To’ Patri,

nu’ taliari mancu l’atri.

 

Stari d’intra è la cunsigna,

diffidannu d’ ‘u vicinu:

comu avissimu la rugna

ca s’ammisca a manu a manu.

 

Oh Gesù ! Gesù Bamminu

chistu fattu è ‘na ruvina:

ppì li ‘mpresi, ppì l’annata,

ppì cu campa a la jiurnata.

 

Chi mancavanu ppì strata

tanta genti sfasulata?

Arricchisci lu mircatu

cu, fin’ora , era pasciutu !

 

C’eran tanti sfacinnati,

misi ‘n cerca di travagghiu;

cu’ li fabbrichi sirrati

cci nn’è cchiù a lu sbaragghiu.

 

Pp’ì ‘stu “Vili” mmalidittu,

nu’ si sarva propriu nuddu:

da Don Mimmu a mastru Piddu

ca nu’ soffri lu pitittu.

 

O Gesù ! Gesù Bamminu

fallu, sulu, ppì To’ Patri

e, si, macari ppì nuatri

ca viviemu ‘nta ‘stu chianu.

 

Ppì cu soffri di ‘stu mali,

ppì lu medicu ca mori

cu’ assiemi a lu ‘nfirmieri

e, ppì tuttu lu Spitali.

 

Ppì li tanti urfanieddi,

di ‘stu tintu maluccori !

Ppì li tanti picciriddi,

a pagari u’ priezzu caru.

 

Ppì la morti scunsulata,

senza l’urtimu salutu;

senza, mancu, fari festa

di la cinniri ca resta.

 

Comu latru, ‘nta la notti,

a rubari tanti viti

ca, macari, nu’ malati

e purtari chianti e lutti.

 

Oh Gesù ! Gesù Bamminu

nu’ tardari a viniri

a scacciari ‘stu “ Mali Niru “:

si Ti famu veru pena !

 

Gioacchino Todaro

 

Enna, 05/03/2020

 

 

 

TESTO

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Edizione RodAlia - 07/04/2020
pubblicazione consultata 436 volte
totale di pagine consultate 860566
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -