Logo
.
...Data mercoledý 8 febbraio 2023
...Visite ad oggi 859767  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti culturali
   
SICILIAN MEMORIES_31
by Gioacchino Todaro
 

 immagine allegata

LE POESIE DI GIOACCHINO TODARO

 

‘NA LIRA

 

Quantu sugnu, accussì, priatu

ppì ‘na lira ch’aiu truvatu;

dintra un libru era misa:

nicaredda e tisa tisa.

 

Avi cchiù di settant’anni

e nu’ mostra arcun malannu;

c’è ‘na cosa, sulamenti,

ch’ora mai nu’ servi a nenti !

 

Ma, ppì mia, vali tantu,

nu’ putiti ‘mmaginari:

è un mutivu ppì la menti

a putir fantasticari:

 

“ La putia, lu tabacchinu,

cuomu restu nu’ la rrenni

e ti trovi ‘nta la manu

‘na caramela ppì li ranni.

 

E sirviva a nui carusi,

cu’ li causiddi curti,

cuomu posta era misa

a puntarla ppì la sorti.

 

Ppì rigalu, nu’ gradita

si nu’ li dita di ‘na manu ,

p’accattari la granita

da lu bar di lu zzi Ninu.

 

Talismnu di furtuna,

cuomu tannu si cridiva,

ed ognunu nn’ avia una

e, picchistu, la sarvava.

 

Veni, certu, di pinsari:

chi furtuna po’ purtari….

d’aviri ‘na sula lira ….

mancu fussi u’ tisoru?

 

Ppì ‘stu fattu , v’haiu a diri,

ch’ora sugnu arrivatu,

nu’ mi pozzu lamintari

di chiddu c’haiu avutu !

 

Non è, certu, ppì dda lira…

c’haiu avutu bona sorti:

è la “Santa Manu”, puru,

a grapirimi li porti.

 

Gioacchino Todaroimmagine allegata

 

 

MATRI NATURA

 

 

Matri Natura è chidda ca cumanna

ma, supra d’idda, c’è lu Patri Eternu

ca cc’ha dittatu reguli e cumanni

e, tuttu , sulamenti ‘nta sei jorna!

 

L’ha fatta “bona”, ch’è ‘na maravigghia !

Piensu a quanta fatìa ca cci spisi,

da quannu tuttu era acqua e negghia,

ha sudatu, cu’ sa’, quanti cammisi !

 

Cuomu fa, lu Suli, a nesciri d’un puzzu,

mai ‘n ritardu, sempri puntuali,

cuomu s’avissi ‘na svegghia a lu capizzu

e sempri culuritu ed accussì giuviali?

 

E, la Luna, ca spunta e mori a spicchia,

cuomu n’arancia, tunna, avi la faccia;

è bedda e ‘nta lu mari si rispecchia.

Quannu è china, li urpi vannu a caccia.

 

Cuomu po’ fari, la sira, unu sulu

d’addumari, unu ad unu, li lumini

ca stannu, accussì jauti, ‘nta lu cielu,

ch’a diri, su’ miliardi di miliuni?

 

E cuomu…, cu’ li suli jiunti di li mani,

ha asciucatu piezzi di tirrena,

inchiennu, d’acqua, tanti gran gibbiuni

unni li pisci fannu da patruna?

 

E, l’arbuli, l’aceddi e li lapuzzi,

sempri accussì massari e tantu duci,

e li sciuri e tutti l’autri biddizzi,

mi lu vuliti diri cu’ li fici ?

 

E, l’uominu, cu’ la cumpagna a sorti,

ca ossu e carni è, macari, d’iddu,

fattu di crita a forma di pupiddu

ca, sciusciannu, fici la cchiù megghia arti ?

 

Cci detti, ppì finirlu, la So’ furma ,*

non a tuttu lu restu di l’armali,

d’aviri, puru, d’accussì un’arma**

da capiri lu beni da lu mali !

 

Re, lu fici, di cosi e di bistiami,

eccettu d’ u’ mangiari di ‘na frutta;

presu di ‘ngannu da lu serpi ‘nfami,

nn’approfittò, cu' la cumpagna stritta !

 

Chistu, dicu, po’ bastari, ppi capiri

ca sulu Iddu certi cosi li po’ fari.

Onniputenti è lu so’ modu d'agiri…

ed a la Maistà Sua, …cc’ama ‘nchinari!

 

E FU SIRA E FU MATINA

 

Gioacchino Todaro

 

 

Note: * la Sua immagine

** un’anima, una coscienza 
 
 

 

 

 

 
     
Edizione RodAlia - 03/04/2020
pubblicazione consultata 390 volte
totale di pagine consultate 797008
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -