Logo
.
...Data giovedì 23 maggio 2019
...Visite ad oggi 633811  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti sociali
   
SICILIAN MEMORIES_21
by Gioacchino Todaro
 

 immagine allegata

LE POESIE DI GIOACCHINO TODARO

 

 

LU VIDDANU
( e la statua di brunzu )


 

Ma comu, a nnuddu ha vinutu di pinsari

di ‘ntistari ‘na via, ‘na chiazza, ‘na trazzera

o di fari a lu viddanu ‘na statua di brunzu,

comu a Garibaldi unni durmì e fici pranzu?

 

Culuri di la terra s’ava fari:

comu di la so’ peddi

tinuta a lu suli ed a lu friddu

ed a tutti li mali ‘ntimperi.

 

Dura comu ramu e stagnu fusu:

pì comu fu lu so’ travagghiu.

Chi pena ca facia di carusu…

a vidilu già capu famigghia !

 

Pì miritarla, a nuddu è di menu

né a lu Militi Ignotu o a l’Alpinu;

pì saggizza era comu Salamuni

senza aviri studiatu grecu e latinu.

 

Di sintimentu, bonu cristianu:

n pricissioni misu ‘n prima fila

cu’ tantu di torcia e mantillina viola

ed, a Natali e Pasqua, Missa e Cumunioni.

 

Si dava la parola, era un attu

appruvatu cu’ du’ manu stritti

e, si nu’ mantinia l’impegnu,

vinia adduvicatu di vrigogna.

 

Campiuni, ad esempiu, di travagghiu

e di sparagnu pì la robba,

pì riscattari tutta la famigghia

da barunie, cavalirati e principi di Saba.

 

U viddanu è statu eroi, no’ pì casu,

pirchì cc’ha vissutu, ed è veru,

cu’ tanta malavita e s’è spisu

pì la nostra terra cu’ tant’amuri.

 

N’ avutu cura e, tantu l’ha vuluta

pì finu ca, cu’ dura lotta, l’ha strappata

a lu riccu priputenti ca nn’avia tanta

e, lu tinìa a dijuni e tra li stenti.

 

La spitrò cu’ nuda e forti manu,

tagghiò li spini, nni bruciò la gramigna,

chiantò, cu’ tantu amuri, ‘na vigna

e siminò, pì la prima vota, lu so’ tirrenu !

 

Ci travagghiò ad asuppaviddanu,

a lu friddu cu rietina a li manu

a jttari, a surcu, senza pipitari,

la simenta, a pugni, finu a scurari.

 

Turnannu ‘n casa, ad uri di strata,

mulu ed iddu sutta ‘na ‘ncirata…

ed annacatu, supra di la sedda,

s’addurmiscia comu un picciriddu.

 

U suli e li stiddi, lu so’ rogiu,

la luna china, comu ‘na lampara

pì metiri a lu friscu e carriari,

a la chiarìa, li gregni, senza rimiegiu.

 

All’occhiu di lu suli, mentri stiddìa,

uomini e, armali livati a la campìa,

tutti dintra l’aria, a pisari;

a la tramuntana, ancora dintra, a spagghiari.

 

E tanti voti, malatu di malaria,

cu’ duluri di testa e di carina,

cu’ frevi e l’occhi russi, ad attizzari l’aria

curatu sulamenti di chininu.

 

Quanti viddani caduti di cavaddu

e vittimi di cauci, mentri sedda,

e tanti ci rimisiru la peddi

pì manu di la nostra malastidda .

 

Ha datu, sempri, da mangiari

cu’ furmiantu, ca dà bona farina,

da viviri ginirusu vinu, pì brindari,

di muscatieddu, catarrattu e pirricuni.

 

Zappuni, voli diri, pì mia, viddanu,

comu, pì mulu, vaiu a lu stissu nomi ;

l’haju vistu tutti dui sempri ‘nsemi,

comu, ‘nto calendariu, Cosma e Damianu.

 

Cumpagnu, macari, sutta lu tettu,

comu du’ amanti, fora di lu lettu,

ca l’unu di l’atru ha avutu di bisugnu

di darisi ‘na manu di sustegnu.

Eroi, macari, pirchì la Granni Guerra fici,

cu’ l’Austri/ Tedeschi so’ nemici,

supra lu Carsu, ‘nta li trinceri di lu munti San Micheli:
comu carni d macellu, ‘mprima fila.

 

Da ‘stu monumentu, tantu miritatu,

fattu cu la petra misa di latu,

nu’ ponnu mancari li cumpagni di ‘na vita:

lu zappuni a la spadda e, lu mulu a lu latu !

 

Tuttu chistu ed atru ancora …

nun vi basta, pi comu a li Santi,

a fari a lu Viddanu un monumentu

e di ‘ntistari la chiazza o la trazzera ?

 

Prima ancora di l’atri…,

la civiltà fu cuntadina,

addumannalu a to’ patri…

ca, macari, iddu… cc’ apparteni !

 

Gioacchino Todaro


 

viddani (by Guttuso)

immagine allegata

 

abbrivatura di lu vuoscu (by M.Spedale)

immagine allegata

 

LA CHIUSIDDA

 

Avìa, me’ pa’, ‘na chiusidda a’ la muntagna

d’unni accampava pira e cutugna

e, si l’annata si facìa degna,

quattru panara di castagne.

 

Na casa cu stadda cavigghiuni e stipu a muru,

un lumi ‘na cucina a ligna e’ na tannura,

un lettu du seggi tanti arnesi e tri panara.


 

Di fora ‘na ficu ‘na pergula e ‘na cirasa,

na valata ‘na ghiuttena e ‘na naca pì carusi.

 

Da ‘stu quatru, ca pari di famigghia,

nu’ mancava, pì prima, lu travagghiu.

 

Tanti cavuli, cugghiuti a fasciu,

pì la sira fari ‘na minestra

ed era sempri chista la risposta:

dumani mangiamu cavuli cu la pasta.

 

Rappi di racina di la pergula,

cardinali e muscatieddu;

era la megghia frutta pi lu pargulu

picchì duci… accuomu voli iddu.

 

Sutta d’idda, a lu friscu d’astati,

a leggiri un libru a lu “ Zefiru” sciatu

e a lu rumuri di li pampini svintuliati,

m’addurmiscìa senza essiri annacatu !

 

Trizzi di cirasi d’amarena e maiulini,

cugghiuti ad una ad una a manu,

eranu lu veru vantu di li fimmineddi,

vanituse e civittuole, a cu l’avìa cchiù bedda.

 

Ficu sciaccati o a passuluna

misi sistimati ‘nta cannistri a lu suli:

tantu buoni da mangiari cu lu pani

e pì li cucciddati di Natali.

 

Ntrizati cu canni o spacu finu ,

cu addauru a menzu la mappina,

addivintavanu accussì zuccarini

da stari tantu attenti a la dintami.

 

E ni putivi fari graditu e buonu donu…,

fora di l’Alia pirchì era terra, aria e focu di Sicilia !

 

Tavuli d’astrattu russu su trispi di lignu,

di pumadoru a prunu tipu siccagnu,

parati ‘nfila su’ lu ‘nghiaiatu mistu

buonu pì lu ragù pì quann’ era festa !

 

Bisugnava, però, avirni cura

e ad ogni tantu, a giru , arriminari

ed a priari a San Calò ed a Santu Piddu:

ca nu’ vinissi mai lu marzapanieddu.

 

Acqua di puzzu sapurusa di surgiva,

ca tanta era ….. e tanta fora sinni iva,

vivuta ‘nta lu quatu senz la quartara,

no’ comu ora, senza darsini pinsera.

 

Cacuocciuli spinusi arrustuti su braci di sarmenta

e sasizza ‘mpurrazzata a fuocu spentu,

vinu, chitarra e faciennu vuci a cantu

a’ lu primu maggiu ed a lu Luni Santu.

 

Primi favuzzi fatti a frittedda

cu finucchieddi cacuocciuli strunzati e mazzareddi,

appena cugghiuti frischi tenniri e duci:

accussì …cca’… la terra li produci!

 

Alivi salati jttati ‘nta la cinniri

e ad ascutari botti p’ abbruscari,

livati e sciusciati…. accuomu ‘na cannila fussi,

ed ammuccati … ad una sula mossa!

 

E quannu passavu, e nu’ era ia sulu,

m’appuzzavu pì piaciri a lu cannuolu

ed era pura, chiara e acqua frisca

di l’ Abbrivatura di lu Vuoscu

 

ca scurri viniennu da lu munti vicinu,

tra casi vigni arbuli e jardini,

cantannu notte e jornu cu tana lena

cadiennu d’intra la vasca sempri china .

 

E ‘nta l’astati: lana di l’annu di piecura tunnuta

e un chianu di linzola, raccamati a curredu, avìa stisi;

segnu, chistu, ca quarcuna s’era fatta zzita

e che a maritari mancavanu picca misi.

 

Pili di lignu bagneri bagnireddi e quati ‘n giru

e tanti fimmini ‘nfatiati a lavari,

carusi tanti ‘nta lu stierru a jucari

e la prumissa spusa allegra … misa a taliari !

 

Carusu…, sunnavu puru ìa di stari ddà stisu,

nisciutu sciacquatu e ‘nta li carni friscu

e…. , ‘na vota, cu atri finìu di farni ‘mprisa…

quannu sintiemu gridari un viddanu ‘nfuscu:

 

Maniata di sfacinnati e senza siennu,

itivi a raspari li corna a ‘natra banna;

chista nun è vasca di piscina, accuomu appari,

ma d’acqua p’armali d’ abbivirari .

 

S’aviti tanta vogghia di jucari

viniti ca vi puortu ia a spagghiari

ed accussì …. vi fazzu capiri:

quantu a scuttari lu pani veni duru !

 

Ed a tìa..., ia ti canusciu..., si figghiu du zzi Turiddu;

appena ca lu viu … ci l’aju a diri ad iddu

accuomu ti cumpuorti, e senza scantu,

cu atri a ‘ntrubbuliari l’acqua malamenti “

 

Chisti ripurtati…. su li megghi paroli.

C’un sauto… scinnì da lu sò mulu…

e mittennusi petri ‘n manu pi tirari:

nun si capì… s’era pi beru o pì babbiari.

 

A scansu di quarchi malintisu, pì l’uccasioni ,

n’arricampamu di cursa, menzi nudi,

causi curti e scarpunedda a manu

e, senza tanti e tinti e boni modi,

n’arruzzulamu pì tuttu lu pinninu a lu Burduni:

cu’ tantu cacazzu prisu…. e lu sciatuni!

 

Vulissi aviri, ora, un piezzu di dda chiusidda

sutta casa mia, fatta a castiddu,

unni c’ognunu da l’atru latu si vota:

nun dici né schì, né scu, né passiccà…. e mancu saluta.!

 

Ed a ‘stu puntu mi rammientu e dicu di quannu

a li tiempi mia si dicìa: “Voss’ abbenedica!”

Nta la me terra povira ed amata, lu dicu scrittu,

mancava tantu… tranni la buntà e lu rispettu!

 

Nta ddi pochi metri di terra, c’haju di bisuognu,

cc’haju a chiantari : un piru ‘na viti ‘na cirasa ed un

cutugnu, a ricuordu di tuttu chiddu ca fu la mè

muntagna ed a mustrarla com’era, pì filu e pì signu


Gioacchino Todaro

 

 
     
Edizione RodAlia - 01/07/2018
pubblicazione consultata 256 volte
totale di pagine consultate 592333
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -