Logo
.
...Data giovedì 23 maggio 2019
...Visite ad oggi 633834  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti sociali, in genere
   
SICILIAN MEMORIES_13
by Gioacchino Todaro
 

 immagine allegata

LE POESIE DI GIOACCHINO TODARO

 

 ME’ NORA

 


Quant’è tennira me’ Nora,

sin da quannu li natali:

pari misa dintra fora

da ‘stu eventu naturali.


A taliarla assemi a Giulio

pari vidiri ‘n santinu,

pari un quatru fattu ad olio:

la Madonna cu’ Bamminu.

 

E m’ammalia cu’ so’ fari

quannu proi, su’ li me’ vrazza,

dda cusuzza tutt’amuri

pi’ pruvarni cuntintizza.

 

Comu pasci e comu agisci,

comu ad iddu fa lu bagnu,

comu metti poi li fasci…

pari fussi d’intra ‘n sognu.

 

E di chistu, nuddu ha vantu,

cc’ha pinsatu la Natura:

fruttu è del lietu eventu

c’ha plasmatu ‘sta figura!

Gioacchino Todaro

 

 

 

 


ACIDDUZZU SENZA PINNI

E’ comu ‘n’acidduzzu senza pinni,

ntà lu so’ nidu di priziusi panni.

L’ucchiuzzi chiusi, da’ la luci offisu,

dormi sirenu sutta l’ali stisu.

 

Pi tantu, c’è cu ‘n dormi e vegghia:

stannu a talìari quannu s’arrisvigghia,

com’è misu e comu è lu rispiru,

tinutu ‘nta lu lettu a’ lu riparu.

 

Si movi l’ali…e la so’ vucca tunna…,

voli accussì lu duci di la minna.

S’accosta a idda , fonti di la vita:

diventa unu cu’ la matrici amata!

 

Tra ‘na talìata, ‘na carizza e un vasu

avveni d’idda teniru travasu.

Cu’ l’ucchiuzzi a vanedda pighia sciatu,

la facci russa… è tuttu cunsumatu!

 

Spetta a so’ patri darici ‘na manu

di scupunari tostu lu taianu:

l’oduri è bonu, tuttu rigulari

e s’allesti di darisi da fari.

Ed ora veni tuttu ‘nfarinatu

di borotalcu ed oliu profumatu.

Ripigghia sonnu ‘nta la notti funna:

prima movi l’ala e la vucca tunna.

Gioacchino Todaro

 

 

 

 
     
Edizione RodAlia - 09/04/2018
pubblicazione consultata 260 volte
totale di pagine consultate 592355
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -