Logo
.
...Data lunedý 25 giugno 2018
...Visite ad oggi 572978  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti culturali
   
EDITOR'S PAGES
 
EDITOR PAGE
immagine allegata
EDITOR'S PAGES
SEGNALAZIONE DI PAGINE DI UN CERTO INTERESSE DA ME GIA' PUBBLICATE


... di prima matina
á
E` appena l`arba e giÓ lu gaddu canta,
lu sacristanu sona la campana,
la luci di lu suli tuttu ammanta,
cumincia la iurnata paisana.

Lu viddanu `mmardedda lu so mulu,
lu carrica d`aratu e di cuddara
e sinni parti, comu sempre, sulu
pi l`antu chi lassau a la Mulara.

Va lu craparu, pi l` antichi strati
cu li so crapi a vinniri lu latti,
pi li nichi, li viecchi e li malati;
li ucci `nterra lýccanu li jatti.

Lu firraru va grapi la putýa,
sbatti la porta e, pua, la forgia adduma,
tuttu lu iuornu sbatti e sfirrazzia,
fa fierri, arati, cancari e s`affuma.

Mentri a lu vancarieddu lu scarparu
cu liÚsina, cu augghia e cu trinciettu,
s`assetta, s`arrisetta lu falaru
e pua acoumincia a risulari un piettu.

Un mastro fallignami murmurusu,
manu a virrina metti cu primura;
lu lignu Ŕ duru e a fari lu purtusu,
si voli Diu, finisci quannu scura.

Lu muraturi cu lenza e livieddu,
cu la zappa, la pala e la curriola,
cumincia la iurnata, puvurieddu,
addannÓnnusi a circari la cazzola.

Lu sartu cu l` augghia e lu itali
Ŕ pronto a dari `ncimi ed `a tagghiari;
ci metti a fari un paru di cusciali
un iuornu sanu e pua l`av`a stirari.

Lu furnaru appuiatu a la maidda,
annacannusi lu culu, cerni e `mpasta,
metti `nfurma sei pani e na pupidda,
famýa lu furnu e na guastedda tasta.

Lu putiaru s`appoia all`antalora,
cu sguardu scunsulatu e l`aria afflitta;
li parrucciani si l`aspetta fora
ca la putiŔdda Ŕ lurdulidda e stritta.

Lu vuccieri, cu l`uocchiu a pampinedda,
appizza li braccami a la crucchera,
`ntall` autra cciappizza li vudedda
e li cummogghia, pua, cu la maschŔra.

Lu varvieri cu mossa dilicata,
amanti di sunari e "furficiari"
a lu rasuolu duna na strappata
e pua `nsapuna e radi a so cumpari.

Li pÓssari cilýanu sbriusi
`ncapu li tetti e `ncapu li curdina
faciennu cumpagnia a li carusi
chi scýnninu di cursa la pinnina.

La fimmina di casa, s`Ŕ massara,
risetta, lava, scupa e sta `ncucina;
sidd` Ŕ lagnusa, lassa la quarara
e curri a `ncuitari la vicina.

Lu "ziu" di tutti, barrista di lussu,
cu la solita mossa chi sapiti,
s` asciuca l`uocchi e si stuia lu mussu
e pua si metti a fari li graniti.

Vannu a lu municipiu li `mpiegati
cu passu lientu e cu lu cori `n pena
picchý di tutti sunnu fuattiati
s`a travagghiari cci miÚttinu lena.

Va lu "ncignieri" cu lo so aiutanti
pi fari un sopralluogo di primura;
forsi va `ncerca di qualche appartanti
oppuru un danno `nta la fognatura.

Lu dutturi, cu passu strascinato,
baschiannu, acchiana lientu la muntata
pi ghiri a visitare lu malatu
ca appi propriu na mala nuttata.

La levatrici trasi di lu bagghiu
cu dd¨ bursuni sempri a li manu,
ritorna di na notti di "travagghiu"
nta na povera casuzza di lu chianu.

L`avvocato, cu borsa e cannetta
cu l`aria di cu sapi c`av`a fari,
va `ncerca d`un clienti chi l`aspetta
ca iddu sulu lu potrÓ sarvari.

Lu paracu, finuta la so missa,
va a porta lu Viaticu a un malatu,
c`un chirichiettu babbarieddu e fissa
ca spisso truppichýa `nta lu gghiacatu.

Lu marasciallu cu lu briatieri
a passu lientu vanno a la pretura.
Lu scrýssiru a rappuortu `nfina a ieri
ca lu paisi Ŕ di bona natura.

Li schiffarati scinninu a la chiazza,
comu solitamente ogni matina,
pi c¨siri e `ncimari cu sputazza
`ncapu di cu si rumpi la carina.

Italo Runfola, (detto CirinŔ) , 3 Novembre 1995

_______________________________
Questa poesia, giÓ pubblicata il 12/05/2008,nella rubrýca "Radici&CiviltÓ" di It_Alia www.assarca.com, Ŕ stata letta 12.857 volte
immagine allegata
Copertina del libro di poesie di autori vari, tra cui Italo Runfola, che ne ha curato la veste grafica.
 
     
Edizione RodAlia - 24/03/2018
pubblicazione consultata 312 volte
totale di pagine consultate 530644
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -