Logo
.
...Data mercoledì 19 dicembre 2018
...Visite ad oggi 611264  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti sociali, in genere
   
SICILIAN MEMORIES_4
by Gioacchino Todaro
 
GIOACCHINO TODARO_poesie


immagine allegata

LE POESIE DELL'ALIESE GIOACCHINO TODARO

CHISTA E’ MODA


Chist’è moda e s’ava fari

e s’è puru stravaganti,

lu sistema am’ a truvari

pì nun ridiri li genti.


S’è di moda iri a mari

o la simana bianca,

cu la teni a me’ mugghieri

ca la sira è sempri stanca?


S’ora è moda di viaggiari

e di farsi la crociera,

si nun hai comu pagari

s’è truvata la manera:


Ti rivolgi alla tua banca

che ti accoglie assai cortese,

metti firme a mano stanca,

paghi un anno per un mese “.


E’ di moda l’eleganza,

di vestire Valentino?

Metti in mostra la prestanza,

fatti fare un regalino.”


Nun c’è nenti cchiù di mali,

fari oggi chisti cosi:

c’è quarcosa ca ti vali

cchiù di chiddi c’hai misi ?


S’è di moda stari nudi,

sia la mamma ca la nora,

pigghi friscu e cchiù nun sudi

e la merci teni fora.


Si la testa nun ci reggi

a mutivu di ‘stu fattu,

va’ a tiniri tutti saggi…

e ci scappa l’approfittu!


E’ di moda di canciari

la parola cchiù nun cunta,

comu e quannu fa piaciri

comu fussi ‘na trapunta.


Nun ci sunnu cchiù valuri

pì la casa e la famigghia,

bastan pochi dissapuri

pì lassari casa e figghia.


Prima c’era lu bon sensu

da ‘sti cosi starni fori;

chistu dicu, e tantu pensu:

picchì è moda e s’ava fari.?


Nun è forsi sempri statu

a dal “ Si !“ s’è un tutt’unu ?

Nun tintamu lu Criatu,

accittamu ciò ch’ è sanu

Ed è moda nu’ fari figghi

pì paura d’ingrassari,

cu’ ‘stu fari lassa e pigghi

li circamu d’impurtari.


Sunnu scerti a tò piaciri:

occhi blu e capiddu biunnu,

nun hai avutu alcun patìri

a purtarli a chistu munnu.


E’ di moda andare in fretta,

nun c’è tempu d’aspettari:

vogghiu chiddu ca mi spetta

senza tantu faticari.


Lu travagghiu nun s’addici

pì lu stomacu malatu,

nun ci sunnu cchiù radici

da cumprari a lu mircatu.


C’è la moda d’un mangiari

pì pua fari la modella:

fari grana ed appariri

tutta d’ossa, ma cchiù bella.


Li capiddi ogni simana,

chista è moda e s’ava fari,

e la danza brasiliana:

nun c’è tempu a travagghiari.


Chist’è cosa pì mariti,

comu a nui di fari festa,

di trattarni comu ziti

e grattarisi la testa.


Ci su tanti atri modi

ca nun staiu a raccuntari,

sunnu tutti ingannu e frodi

pì putirti ruvinari.


Si ragiuni cu la testa,

ch’è cchiù ata di lu pedi,

tu t’accurgi in modu lesta

ca su tutti in mala fedi.


Nun c’è moda a lu campari

ed occurri stari accortu,

di nu’ spingirti a strafari

si lu to’ passu è curtu.


N’atra cosa v’aia diri,

già ca sugnu di prisenza:

sunnu modi d’appariri

e ci manca la sustanza!

Gioacchino Todaro

 
     
Edizione RodAlia - 12/03/2018
pubblicazione consultata 218 volte
totale di pagine consultate 571491
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -