Logo
.
...Data sabato 25 maggio 2024
...Visite ad oggi 943781  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:La lingua locale: testi e voci
   
ITALO RUNFOLA_le poesie_3
 
Italo Runfola_le poesie_2


immagine allegata

da "Poeti per caso", antologia poetica di autori vari aliesi, pubblicata a cura del Comune di Alia - Grafiche Renna Palermo , 2002

Le poesie di Italo Runfola, (detto Cirinè)Nr. d'ordine 1

AliaAlia paisi mia di petri e crita,

di timpi, di cunzarra e di vadduna,

di ficudinnia, di furmientu e 'ntrita,

di sparaci sarvaggi e di carduna.


Di 'nzolia, di guarnaccia e muscatieddu,

di bifari e di puma cannameli,

di vinu buonu 'nta lu carratieddu,

di vrischi chini di gustusu meli.


Di caciu picurinu e di ricotta,

di carni di castratu sapurusa,

di vurciddata, scattati e viscotta,

di virduredda tennira e gustusa.


Di mastri, prufissura ed' artigiani,

di sbirri di parrini e di carusi,

di iurnatera miseri e viddani,

di bizzuccheddi e fimmini sbriusi!


Di quattru stravacanti sparrittera,

di gran travagghiatura e di lagnusi,

di scattiatura e genti di galera,

di "gran puliticanti" prisuntusi!


Di la muntagna, tu, si la patruna;

di lu vientu ti guodi la friscura;

di la matina, a l'arrivu di la luna,

di lu suli ti guodi la calura.


Di li tò doti ia nni vaiu pazzu,

di l'amuri pi tia mi nni sdilliziu,

di li tò peni parru cu mmarazzu

di certu è chissu lu me bruttu viziu!

Cirinè
_______________________


Nr. d'ordine 3

ME PATRI DISPIERSU
(Testo + Audio )

Quannu nascìu, me Patri era luntanu,

pi fari lu duviri di surdatu

e 'nta na littra scrissi di sò manu

ca nun sapia s'avissi riturnatu.


Finì la guerra e reduci e firiti

turnaru ad'abbrazzarisi a li figghi,

turnaru a li mugghieri li mariti,

si li vasaru cu milli amminzigghi.


Ma di me Patri nun si sappi nenti,

si l'agghiuttì la furia di la guerra,

e, comu tanti autri nnuccenti,

nun potti riturnari a la so terra.


Haiu 'nta lu me cori gran duluri,

d'aviri paci nun truovu nuddu viersu,

peni un mi potti dari e mancu amuri

ca, a causa di la guerra, fù dispiersu.


Dispiersu, 'nta na terra furastera,

forsi affamatu e chinu di tirruri,

luntanu di la terra sua sincera,

senza famigghia, senza casa e amuri.


Me Nanna sinni iu diciennu: figghiu

picchi un turnasti cchiù 'nta li me vrazza?

La guerra t'affirrau comu lu nigghiu

ca palummedda afferra, scanna e strazza!


Me Matri, puvuredda, aspetta ancora

di vidiri lu sò beni,

ed' ogni sira affaccia all'antalora,

ma iddu nun torna... e criscinu li peni!


Cu fù chi m'addutà sta mala sorti?

Ca m'è purtari fina 'nta la fossa?

Cu mi la detti sta cunnanna a morti

d'un vidiri a me Patri 'ncari ed'ossa?


Na vuci di lu scuru m'arrispunni,

vuci sicura, scanusciuta e forti,

ca 'nta lu cori cchiù pena m'infunni

picchì cunferma la me malasorti:

"Fu l'omu cchiù fitenti di la terra,

c'aviennu gran disiu di cumannari,

senza pinzari a nenti dissi: guerra

e detti fuocu a terra, cielu e mari".


O Diu, ca di lu cielu tuttu vidi,

aiutalu, s'è vivu a riturnari.


S'è muortu t'addumannu cu gran fidi:

all'arma sua la paci tu cci à dari.


Dammi un signali di la tò putenza,

duna risposta a st'arma dispirata,

dimmi s'è ancora prontu a la partenza

o si arriposa ....sutta na valata!


Cirinè
_______________________
Nr. d'ordine 2

La prima comunioni di me' figghia 


Oh picciridda mia graziusa e bedda,

astuta attentamenti la mè vuci,

pigghiala a guida comu fussi stidda,

tienila sempri 'mmenti armuzza duci!


Lu tiempu passa e tu, Patrizia, crisci,

iannu 'ncuontru ad'un munnu c'un canusci,

cu li carnuzzi signati di li fasci

nenti tu sai di malu e azioni vasci!


Oi abbicini pi la prima vota,

a la menza di Cristu redenturi;

vacci cuntenta figghiuzza adurata,

ca Gesuzzu t'abbrazza a lu sò cori!


E quannu t'ha abbrazzatu un lu lassari,

tienilu strittu nun l'abbandunari;

resta sempri vicina a lu Signuri

ca d'ogni mali ti sapi guardari!


Mentri t'abbrazza dicci sutta vuci,

ca si tò pà nun lu va trova spissu

nun è picchì si scorda di la Cruci

né mancu ca pi Iddu è Crucifissu!


Dumanna pi tò matri longa vita,

ma senza troppi peni e tropp'affanni,

cu tutta l'arma dicci chi l'aiuta

a ghiri avanti senza malanni!


E pua ti vuogghiu diri, picciridda,

oi ca sì bianca comu palummedda,

pulita comu la tò vistinedda:

resta accussì, pulita, armuzza bedda!


La vita, gioia, è comu na vanedda

unni li spini ti puonnu sfardari,

ma siddu tu camini canziatedda,

mai nudda spina ti putrà linziari!


Ora vatinni cu l' atri picciriddi,

pigghia la cruna, pigghiati lu gigghiu,

va nnì Gesù c'un coru d'anciuliddi

mentri na larma m'asciucu di lu cigghiu.

Cirinè
_______________________

Nr. d'ordine 4

A ME MATRI
( Testo + Audio )


Matri nascisti 'nta na terra amica

biniditta di Diu e di la natura,

ma la sorti, ca a tia ti fù nnimica,

ti cunnannau a na malavintura.


Tu, ca p' amari lassasti patri e matri,

li frati, la tò terra e li tò amici,

vinisti 'nta na terra tutta petri

unni si campa a stienti e sacrifici.


La mala sorti t'arrubbà l'amuri;

chidd'omu ca pi tia valia un tesoru,

e ti lassau cu du criaturi

ca cuntanu pi tia cchiossà di l'oru.


Li soggiri ti tinniru pi figghia,

cu gran rispiettu e cunsidirazioni,

e divintasti riggina di famigghia

di vicinatu e di pupulazioni.


Li viecchi li sirvisti cu decoru,

'nfina a la morti, cu gran divuzioni

e iddi ti lassaru un gran tesoru:

di tuttu l'Alia stima e ammirazioni.


Nni masticasti di muccuna amari

pi dari aiutu a parienti ed' amici

e, senza ricumpenzi né dinari,

tu dasti aiutu a poviri e 'nfilici.


'Mpittasti cu duttura e cu avvucati,

cu sinnaci, 'mpiegati e funzionari.

Pi dari aiutu a viduvi e malati

puri "putenti" facisti canziari!


Nica com'eri cu putia pinzari

cavissí forza di na liunissa,

ca mancu la natura potti fari

la prova di pigghiariti pi fissa.


A ottant'anni sì bianca e minuta

e, 'nta la vecchia casa di me patri,

puru si sula stai, c'è cu t'aiuta

e ti pruteggi puru di li latri.


Quannu ti pari avissi a sciddicari

na manu ti susteni cara matri;

spissu ti veni 'ntesta di pinzari

ca ti susteni l'ummra di me patri!Cirinè
_______________________ 
     
Edizione RodAlia - 22/05/2015
pubblicazione consultata 1173 volte
totale di pagine consultate 876161
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -